بایگانی برچسب ها: فیلم ابد و یک روز

فیلم های ابد و یک روز + از سنتوری تا مرهم+تصاوير

فیلم های ابد و یک روز + از سنتوری تا مرهم+تصاوير

شاید کمی ظالمانه باشد موفقیت «ابد و یک روز» در گیشه و رسیدن به مرز ۸ میلیارد تومان فروش را تنها به گران شدن بلیت‌ها سینما نسبت دهیم. اولین ساخته سعید روستایی در گیشه یک اتفاق مهم است. فیلم های ابد و یک روز + از سنتوری تا مرهم+تصاوير ،شاید کمی ظالمانه باشد موفقیت «ابد و یک روز» در گیشه و رسیدن به مرز ۸ میلیارد تومان فروش را تنها به گران شدن بلیت‌ها سینما نسبت دهیم. اولین ساخته سعید روستایی در گیشه یک اتفاق مهم است. حداقل از ابتدای دهه هشتاد تا...

ادامه مطلب