بایگانی برچسب ها: فینال مردمی شب کوک

فینال مردمی شب کوک ۱۱ فروردین+برنامه شب کوک+امیر خوشنام و روزبه درخشانی و مهدی منافی و پیمان ثانی و هادی جلالی و مصطفی ابوالفتحی

فینال مردمی شب کوک ۱۱ فروردین+برنامه شب کوک+امیر خوشنام و روزبه درخشانی و مهدی منافی و پیمان ثانی و هادی جلالی و مصطفی ابوالفتحی

فینال مردمی ۱۱ فروردین+فینال مردمی شب کوک+برنامه شب کوک+امیر خوشنام و روزبه درخشانی  و  مهدی منافی  و پیمان ثانی و هادی جلالی و مصطفی ابوالفتحی   شرکت کنندگان فینال مردمی: هادی جلالی امیر خوشنام روزبه درخشانی مهدی منافی پیمان ثانی مصطفی ابوالفتحی در فینال مردمی ۶ نفر از راه یافتگان به فینال مردمی با هم به رقابت میپردازند در فینال مردمی شب کوک آقای مهدی منافی توانست تندیس شب کوک  را به خود اختصاص دهد سري نهايي برنامه شب کوک با ساختار مسابقه و با اج...

ادامه مطلب