بایگانی برچسب ها: قطعنامه

faceshot selfi

فلسطین هم به کشورهای هم پیمان عربستان برای قطع رابطه با ایران پیوست!!!!

فلسطین هم به کشورهای هم پیمان عربستان برای قطع رابطه با ایران پیوست!!!!

بیانیه وزرای اتحادیه عرب خاصیت اجرایی ندارد و دولت فعلی فلسطین به دلیل همکاری با رژیم صهیونیستی نماینده مردم و مقاومت فلسطین نیست. متن و پاسخ شایعه فلسطین هم به کشورهای هم پیمان عربستان برای قطع رابطه با ایران پیوست!!!! فلسطین نیزچون دیگرکشورهای عربی به قطعنامه عربستان رای مثبت داد واعلام کرد مانیز چون برادران عربمان درکنار عربستان پدرکشورهای عرب ومسلمان می ایستیم وباایران قطع رابطه کرده وایران راعامل تروریست ودخالت درکشورهای متطقه میدانیم...

ادامه مطلب