بایگانی برچسب ها: قهرمان جهان رضازاده

faceshot selfi

خبر داغ +باردیگر رکورد قهرمان جهان رضازاده برجا ماند

خبر داغ +باردیگر رکورد قهرمان جهان رضازاده برجا ماند

رکورد رضازاده پابرجا ماند/ نمونه رکوردشکن روسی دوباره مثبت شد بعد از مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگ الکسی لوچف وی معترض شد که اشتباهی در کار است اما جواب آزمایش دوم وی بار دیگر گواه دوپینگی بودنش شد

ادامه مطلب