بایگانی برچسب ها: مار در بینی پسر بچه

وقتی سوراخ بینی پسر بچه خانه مار شد+شایه حضور مار در مغز در بچه+عکس

وقتی سوراخ بینی پسر بچه خانه مار شد+شایه حضور مار در مغز در بچه+عکس

این کل ماجرا نیست و طبق مشاهدات و تحقیقات مشخص شد که این عکس فقط یک شوخی فتوشاپی هست و مربوط به یک بازی کودکانه یک پسر ۱۰ ساله است که به طرز ماهرانه ای واقعی جلوه داده شده. زندگی و دوستی یک مار در سر یک پسر بچه ۱۰ ساله به یکی از سوژه های خبری تبدیل شده است. این مار از کودکی در سر این کودک زندگی میکند و آنها به قدری به هم وابسته هستند که نه مار حاضر به بیرون آمدن از سر پسر بچه است و نه بچه علاقه دارد مغز او را برای خارج کردن مار از سرش...

ادامه مطلب