بایگانی برچسب ها: مبلغ عیدی کارمندان 94

میزان عیدی امسال کارگران تصویب شد

میزان عیدی امسال کارگران تصویب شد

میزان عیدی امسال کارگران تصویب شد حداقل عیدی و پاداش کارگران معادل شصت روز آخرين مزد كارگر مشمول قانون كار در همان سال است كه در ازای يكسال كار، توسط كارفرما پرداخت مي شود. خبرگزاری مهر: حداقل عیدی و پاداش کارگران معادل شصت روز آخرين مزد كارگر مشمول قانون كار در همان سال است كه در ازای يكسال كار، توسط كارفرما پرداخت مي شود. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار تعاریف و مفاهیم جدید رابط کار و جبران خدمت را استانداردسازی و ارائه کرد. ا...

ادامه مطلب