بایگانی برچسب ها: متن به همراه صدا روضه اربعین حسینی

متن به همراه صدا روضه اربعین حسینی/متن روضه از فراق تو نمردیم و مسیحا نشدیم/مداحی سید مهدی میرداماد

متن به همراه صدا روضه اربعین حسینی/متن روضه از فراق تو نمردیم و مسیحا نشدیم/مداحی سید مهدی میرداماد

متن به همراه صدا روضه اربعین حسینی/متن روضه از فراق تو نمردیم و مسیحا نشدیم/مداحی سید مهدی میرداماد متن به همراه صدا روضه اربعین حسینی/متن روضه از فراق تو نمردیم و مسیحا نشدیم/مداحی سید مهدی میرداماد از فراق تو نمردیم و مسیحا نشدیم چشم ما تار نشد از غم و بینا نشدیم جای تو دست به دامان طبیبان بودیم حقمان بود اگر باز مداوا نشدیم بی تو یک عمر پی هر کس و ناکس رفتیم گم شدیم آخر از این غفلت و پیدا نشدیم نام مجنون به روی ماست ولی کو مجنون...

ادامه مطلب