بایگانی برچسب ها: مدارس ابتدایی آمریکا

شیطان پرستی در مدارس رواج می یابد!!!

شیطان پرستی در مدارس رواج می یابد!!!

اخیرا سازمان شیطان پرستی موسوم The Satanic Temple اعلام کرده تصمیماتی را در مورد دایر کردن شعبات خود در مدارس ابتدایی آمریکا گرفته است. شیطان پرستی در مدارس رواج می یابد!!! جامعه ی آمریکا از این خبر بسیار نگران شده است. هم اکنون این موسسات در چند موسسه آموزشی در آمریکا در حال فعالیت می باشند ولی بر اساس اخباری که این سازمان شیطان پرستی انتشار داده است در آینده ی نزدیک شعبات خود را در سایر موسسات آموزشی آن نیز گسترش می دهد. شیطان پرس...

ادامه مطلب