بایگانی برچسب ها: مضرات کم خوابی

آسیب های مختلف کم خوابی روی ذهن + ضررهای کم خوابی

آسیب های مختلف کم خوابی روی ذهن + ضررهای کم خوابی

محققان به تازگی دست به تحقیقاتی بر روی افراد با الگوهای خواب متفاوت زده اند و در این راستا آنها را از خواب کامل شبانه محروم ساختند. افراد شرکت کننده در این آزمایش به سه گروه تقسیم شدند. برخی از این افراد خواب شبانه کامل داشته و برخی نیز ساعات خواب خود را محدود ساخته و گروه سوم نیز تا جایی که می توانند نمی خوابیدند.   بعد از مدتی عملکرد افرادی که از خواب تا حدودی محروم شده بودند مانند کسانی بود که دو شبانه روز را به طور کامل...

ادامه مطلب