بایگانی برچسب ها: معمای المپیادی

دوستی پسرها و پدرها! / معمای المپیادی

دوستی پسرها و پدرها! / معمای المپیادی

معمای المپیادی | دبیرستان | مدرسه | دوستی | معما و آزمون هوش معمای المپیادی: دوستی پسرها و پدرها! عبارات مهم : معمای المپیادی – دبیرستان معما و آزمون هوش دوستی پسرها و پدرها! / معمای المپیادی در دبیرستان پسرانه ابن سینا، تعدادی دانش آموز تحصیل می کنند. اگر دو دانش آموز از این مدرسه، دوست باشند، پدرهای این دو دانش آموز نیز با هم دوست هستند (دوستی یک رابطه دو طرفه است و هیچکس با خودش دوست نیست!) کدام ...

ادامه مطلب

یک معمای سخت و جالب

یک معمای سخت و جالب

معمای المپیادی | معمای سخت | طبیعی | معما و آزمون هوش یک معمای سخت و جالب عبارات مهم : معمای المپیادی – معمای سخت معمای المپیادی: مجموع ۹ عدد؛ مجموع ۱۰ عدد! کوچکترین عدد طبیعی که بتوان هم آن را بصورت مجموع ۹ عدد طبیعی متوالی نوشت و هم به صورت مجموع ۱۰ عدد طبیعی متوالی، چند است؟ الف) ۴۵ ب) ۵۵ ج) ۱۰۰ د) ۱۳۵ ه) ۴۹۵ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ یک معمای سخت و جالب ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ معمای المپیادی | معمای سخت | طبیعی ...

ادامه مطلب

مار مکعبی / معمای المپیادی

مار مکعبی / معمای المپیادی

معمای المپیادی | معمای تصویری | کامپیوتر | شماره | انتخاب | معما و آزمون هوش معمای المپیادی: مار مکعبی عبارات مهم : معمای المپیادی – معمای تصویری سوالات المپیاد کامپیوتر, معمای تصویری مار مکعبی / معمای المپیادی از سوالات المپیاد کامپیوتر:مار کوچکی متشکل از ۸ مکعب به ضلع ۱ همانند شکل بالا داریم که از سر تا دم با شماره های ۱ تا ۸ شماره گذاری شده است اند. هر دو مکعب پشت سر هم با مفصل کوچکی به هم وصل شده اس...

ادامه مطلب

معمای شش عنکبوت

معمای شش عنکبوت

معمای المپیادی | عنکبوت | تصویری | شماره | اعداد | عنکبوت | معما و آزمون هوش معمای شش عنکبوت عبارات مهم : معمای المپیادی – عنکبوت معمای المپیادی،معما با جواب معمای شش عنکبوت شش عنکبوت با شماره های ۱ تا ۶ روی تار عنکبوتی به شکل بالا زندگی می کنند. هر عنکبوت دقیقا با سه عنکبوت دیگر همسایه هست. جهت مثال عنکبوت ۱ با عنکبوت های ۲و ۴و ۶ همسایه است. معما با جواب, معمای تصویری معمای المپیادی | عنکبو...

ادامه مطلب

معمای جزیره گنج !

معمای جزیره گنج !

معمای المپیادی | مزرعه | جزیره | معما و آزمون هوش معمای جزیره گنج ! عبارات مهم : معمای المپیادی – مزرعه معمای المپیادی جزیره گنج معمای جزیره گنج ! شکل بالا جزیره ای را نشان می دهد که ۱۶ منزل (مربع کوچک) دارد. مساحت هر منزل هم یک واحد هست. ۴تا از این منزل ها در شکل مشخص شده است اند حاوی معدن طلا هستند. یک «مزرعه»٬ یک مستطیل روی این جزیره است که اضلاع آن دقیقا روی مرزهای منزل ها واقع شده است است ...

ادامه مطلب

خمره سفالی / معمای المپیادی

خمره سفالی / معمای المپیادی

معمای المپیادی | نمودار | تصویری | معما و آزمون هوش معمای المپیادی: خمره سفالی عبارات مهم : معمای المپیادی – نمودار المپیاد ریاضی, معما و آزمون هوش خمره سفالی / معمای المپیادی در شکل بالا یک خمره سفالی مشاهده می کنید. در این خمره با قیمت ثابت، در هر دقیقه یک لیتر آب می ریزیم. کدام یک از نمودارها، می تواند نشان دهنده ارتفاع آب بر حسب وقت باشد؟ معماهای جدید, آزمون هوش تصویری معمای المپیادی | نمودار | ...

ادامه مطلب

معمای مسابقه در امتحانات

معمای مسابقه در امتحانات

معمای المپیادی | امتحانات | مسابقه | معما و آزمون هوش معمای مسابقه در امتحانات عبارات مهم : معمای المپیادی – امتحانات معمای مسابقه در امتحانات, معما با جواب معمای مسابقه در امتحانات یک امتحان ۱۰۰ نمره ای از دانش آموزان دو کلاس الف و ب گرفته شده است هست. هر کلاس ۵۰ دانش آموز دارد. بعد از اعلام نتايج، مشخص شد که ميانگين نمرات کلاس الف از ميانگين نمرات کلاس ب بيشتر هست. حداکثر چند دانش آموز در کلاس ب هست...

ادامه مطلب

معمای پهلوان و میل های زورخانه

معمای پهلوان و میل های زورخانه

معمای المپیادی | نمايش | دايره | برخورد | انتقال | معما و آزمون هوش معمای پهلوان و میل های زورخانه عبارات مهم : معمای المپیادی – نمايش معما با جواب, آزمون هوش تصویری معمای پهلوان و میل های زورخانه پهلوان خواسته که ۹ ميل زورخانه را از نقاطی که با دايره توخالی نمايش داده شده است به نقاطی که با دايره توپر نمايش داده شده است ببرد… پهلوان پوريای ولی از ياور خواسته که ۹ ميل زورخانه را از نقاطی که ب...

ادامه مطلب

چراغ برق / معمای المپیادی

چراغ برق / معمای المپیادی

معمای المپیادی | معمای تصویری | خيابان | میتواند | نمايش | دايره | معما و آزمون هوش معمای المپیادی: چراغ برق عبارات مهم : معمای المپیادی – معمای تصویری معمای تصویری چراغ برق چراغ برق / معمای المپیادی در دو طرف خيابان مهم شهر هجده چراغ برق در دو رديف نُه تايی برابر هم راه اندازی شده است اند. فاصله بين دو چراغ متوالی پنجاه متر و عرض خيابان ده متر هست. بعضی از چراغ اند ها خاموش شده است ولی در فاصله کمتر...

ادامه مطلب

احداث راه / معمای المپیادی

احداث راه / معمای المپیادی

معمای المپیادی | بزرگراه | برنامه | ساختن | معما و آزمون هوش معمای المپیادی: احداث راه عبارات مهم : معمای المپیادی – بزرگراه معمای احداث راه احداث راه / معمای المپیادی یک شرکت راه سازی، ساختن بزرگراه ای به طول ۱۰۰ کیلومتر را به عهده می گیرد. برنامه ای که شرکت جهت احداث این بزرگراه ارائه نموده است به شرح زیر است: — در ماه اول یک کیلومتر از آن آماده خواهد شد.— بعد از آن، هر ماه ۱/a10...

ادامه مطلب