بایگانی برچسب ها: معمای عبور از بیابان

معمای عبور از بیابان + پاسخ معما

معمای عبور از بیابان + پاسخ معما

معمای عبور از بیابان + پاسخ معما فردی قصد دارد پياده از دل بيابانی خشک و بی آب و علف بگذرد. اگر عبور از اين بيابان شش روز طول بکشد و او بتواند هر تعداد که می خواهد همراه با خود ببرد، در صورتی که خود او و هر کدام از همراهانش قادر به حمل آذوقه کافی برای چهار روز يک نفر باشند. سوال: وی با ياری چند همراه می تواند به خواسته اش برسد؟ توجه: به دنبال ساده ترين جواب باشيد. راهنمایی: کسانی که فرد را همراهی‌ می کنند می توانند در بین راه برگر...

ادامه مطلب