بایگانی برچسب ها: معنی فبها

معنی فبها المراد یا فبها، افاقه، حشر و نشر و هبه

معنی فبها المراد یا فبها، افاقه، حشر و نشر و هبه

*** فبها المراد یا فبها *** معنی: بسیار خوب، نعم المطلوب، که خوشا به حالِ … مثال: *** اگر زر من بازدهی فبها والا هم اکنون پیش عضالدوله روم  *** *** اگر بار یابمی فبها و نعم و اگر نه بازگردم *** *** اگر دولت عربستان حاضر به بررسي اين موضوع شود که فبها المراد، اما اگر مقصرين اين قضيه مشخص نشوند مصمم هستيم از طربق مجامع بين المللي موضوع را پيگيري کنیم *** *** حالا اگر آقای گل شدم فبها المراد اما در وهله اول موفقیت تیم برای اهمیت دارد ***...

ادامه مطلب