بایگانی برچسب ها: مفهوم تعهد در ازدواج

تعهد در روابط/ مفهوم تعهد در ازدواج

تعهد در روابط/ مفهوم تعهد در ازدواج

مفهوم تعهد در ازدواج ✔️ ازدواج خوب و موفقیت آمیز وجود دارد اما ازدواج بی عیب و نقص و تمام عیار میسر نمی باشد. هر ازدواج موفق و پایدار شامل متعهد گشتن بی قید و شرط نسبت به یک فرد نا کامل است. این انتظار که همسرتان کامل و فاقد هر گونه عیبی باشد واهی و نا معقولانه می باشد. امروزه که جدایی ها و طلاق های شتابزده در کوچکترین نشانه اختلاف و مشکلات زندگی اتفاق می افتند مهم است که از خودتان سوال کنید که تعهد شما نسبت به ازدواج چیست؟ تعه...

ادامه مطلب