بایگانی برچسب ها: مقایسه خود با دیگران

یک هشدار جدی به زن ها و آقایان، بخصوص زوج های جوان

یک هشدار جدی به زن ها و آقایان، بخصوص زوج های جوان

وقتی زوجی یکدیگر را جهت ازدواج گزینش می‌کنند تصور و احساسی خوب نسبت به یکدیگر دارند تا زمانی که یکی از آن‌ها در ذهن یا به زبان طرف وقتی زوجی یکدیگر را جهت ازدواج گزینش می کنند تصور و احساسی خوب نسبت به یکدیگر دارند تا زمانی که یکی از آن ها در ذهن یا به زبان طرف برابر یا زندگی ارزش را با دیگری مقایسه کند لطفا مقایسه نکنید مطالعات نشان داده جهت لذت زیاد از زندگی و شاد زیستن زوج ها نباید رابطه ارزش را با زوج های دیگر مقایسه ک...

ادامه مطلب

روش دست برداشتن از مقایسه خود با دیگران

روش دست برداشتن از مقایسه خود با دیگران

روش دست برداشتن از مقایسه خود با دیگران وقتی از خودتان راضی نیستید و مدام خودتان را با دیگران مقایسه می کنید، دچار نوعی بیماری و ضعف هستید. در واقع شما یادتان رفته است که خودتان را با ابزارهای خودتان قضاوت کنید. حال ببینیم چگونه می توانیم خودتان را ارزشمند ببینید و کمتر برای خودتان خط و نشان بکشید؟ نخستین گام برای رهایی شما از احساس ناتوانی و داشتن اعتماد به نفس این است که خود را دست کم نگیرید و واژه مقایسه را از فرهنگ لغات خود حذف کنید،...

ادامه مطلب