بایگانی برچسب ها: مهارت خواندن و نوشتن

افزایش توانایی خواندن و نوشتن در کودکان

افزایش توانایی خواندن و نوشتن در کودکان

افزایش توانایی خواندن و نوشتن در کودکان کودکان باید یادبگیرند که بخوانند تا بعداًبتوانند بخوانند که یادبگیرند. در حقیقت از آنجا که خواندن ابزار پایه ای تمام دروس است ،درتمام ناکامی ها ی تحصیلی می توان ردپای ضعف در مهارت های خواندن را مشاهده کرد . لذا ما دراین مقاله به بحث خواندن وراهبردهای آموزشی جهت تقویت مهارت خواندن ونوشتن می پردازیم . ۱- کودک خود را با کودکان دیگر مقایسه نکرده و او را مورد سرزنش قرار ندهید. ۲- فرزندان دیگر خانوا...

ادامه مطلب