بایگانی برچسب ها: موادغذایی جلوگیری از بدخلقی

روش جلوگیری از بدخلقی/مواد غذایی که شمارا بد خلق میکنند

روش جلوگیری از بدخلقی/مواد غذایی که شمارا بد خلق میکنند

روش جلوگیری از بدخلقی/مواد غذایی که شمارا بد خلق میکنند روش جلوگیری از بدخلقی/مواد غذایی که شمارا بد خلق میکنند مواد غذایی به طور مستقیم بر ابعاد شیمیایی مغز ما اثر می‌گذارند؛ از این رو، خلق و خوی ما نیز به شدت تحت تاثیر انتخاب‌های غذایی‌مان قرار دارند. از این رو، درک تاثیر مواد غذایی مختلف نقش قابل‌توجهی در مدیریت یک زندگی سالم دارد. انتخاب مواد غذایی مناسب به بهبود خلق و خو کمک کرده و از شدت اضطراب و آشفتگی می‌کاهد. در این مطلب، شما...

ادامه مطلب