بایگانی برچسب ها: موانع ازدواج

زال‌ها حقشان را می‌خواهند!

زال‌ها حقشان را می‌خواهند!

«چو فرزند را دید مویش سپید/ ببود از دنیا سربه‌سر ناامید»؛ این بیتی از شاهنامه فردوسی در توصیف «سام» هنگام دیدن فرزند سپیدموی خود به اسم «زال» هست؛ «چو فرزند را دید مویش سپید/ ببود از دنیا سربه سر ناامید»؛ این بیتی از شاهنامه فردوسی در توصیف «سام» هنگام دیدن فرزند سپیدموی خود به اسم «زال» هست؛ بیتی که خلاصه آنچه را در همه سال های گذشته، از قدیم تابه حال بر سپیدموها یا همان زال ها رفته، نشان می دهد. مشکلات و پرسشها سپیدمویان یا زا...

ادامه مطلب

اما و اگرهای خرید جهیزیه / از موانع ازدواج

اما و اگرهای خرید جهیزیه / از موانع ازدواج

اما و اگرهای خرید جهیزیه / از موانع ازدواج       جهیزیه این روزها به یکی از موانع ازدواج تبدیل شده   از قدیم رسم بود که هر وقت خانواده ای دختردار می شد از همان لحظه تولد به فکر خرید جهیزیه می افتاد . البته قدیم ها خریدن جهیزیه محدود می شد به چهار تکه چینی گل سرخی و رخت خواب و نهایتا یک یخچال و گاز ایرانی که به دلیل دوراندیشی خانواده ها اکثرشان چند سال قبل از اینکه دختر به سن ازدواج برسد در انباری خانه ها جا خوش می...

ادامه مطلب