بایگانی برچسب ها: نابودی رابطه همسران

طلاق عاطفی و جنسی/ عهدشکنی زوجین

طلاق عاطفی و جنسی/ عهدشکنی زوجین

  طلاق عاطفی و جنسی/ عهدشکنی زوجین یکی از عوامل بسیار مهم و زمینه ساز عهدشکنی طلاق عاطفی و طلاق جنسی می باشد.هر زمان که متوجه عهد شکنی یکی از زوجین و یا هردوی آنها شدید، به اولین چیزی که فکر می کنید این باشد که بین آنها طلاق عاطفی و یا طلاق جنسی وجود دارد، و بعد به این فکر کنید که شاید “تنوع طلب” باشد. یعنی نقش و تاثیر طلاق عاطفی و طلاق جنسی در عهدشکنی بیشتر از تنوع طلبی می باشد.ضمنا در عهدشکنی ،تاثیر طلاق جنسی بیشتر ا...

ادامه مطلب