بایگانی برچسب ها: نابودی روابط زناشویی

مرگ تدریجی زندگی زناشویی/ نابودی زندگی مشترک

مرگ تدریجی زندگی زناشویی/ نابودی زندگی مشترک

“شبکه ارتباطی”، مرگ تدریجی زندگی زناشوی یکی از نشانه های بارز مشکلات خانوادگی و خانواده های پریشان شبکه های ارتباطی ناسالم در بین آنهاست. وقتی که ارتباط بین زن و شوهر دچار اختلال می شود و قادر نیستند منظور و درک خود را از پدیده ها بازگو کنند،شبکه ارتباطی بین آن ها دچار تشنج  و تمام مشکلات آغاز می شود. خانواده های پریشان در برخورد و ارتباط با یکدیگر منظور و مفهوم خود را به خوبی نمی فهمند و در بیانات یکدیگر گرفتار سوء تعبی...

ادامه مطلب