بایگانی برچسب ها: نارضایتی مردم

پرداخت وجه درب منزل

shoparak shop

نارضایتی نیمی از برزیلی ها از برگزاری المپیک۲۰۱۶

نارضایتی نیمی از برزیلی ها از برگزاری المپیک۲۰۱۶

در هفته های پایانی که به المپیک۲۰۱۶ نزدیک می شویم نیمی از برزیلی ها نارضایتی خود را در مورد میزبان بودن در این المپیک اعلام کرده اند. نارضایتی نیمی از برزیلی ها از برگزاری المپیک۲۰۱۶ امسال نیمی از مردم برزیل از برگزاری مسابقات در کشورشان ناراضی هستند و بر طبق این آمار نارضایتی مردم نسبت به سه سال گذشته به میزان چشمگیری افزایش یافته است. نارضایتی نیمی از برزیلی ها از برگزاری المپیک۲۰۱۶ بازی های المپیک طی چند هفته ی آینده برگزار میشود ولی ...

ادامه مطلب