بایگانی برچسب ها: نخستين پادشاه زن مسلمان در دنياى اسلام

نخستين پادشاه زن مسلمان در دنياى اسلام+رضيه خاتون +عکس

نخستين پادشاه زن مسلمان در دنياى اسلام+رضيه خاتون +عکس

نخستين پادشاه زن مسلمان در دنياى اسلام+رضيه خاتون +عکس رضيه خاتون اولين سلطان زن مسلمان   مسلمانان نخستين بار در سال (۹۲ هجرى قمرى / ۷۱۲ ميلادى) به سركردگى محمدبن قاسم ثقفى بخشى از دره سند را تا مولتان اشغال كردند ولى اين پيشروى جزيى و محلى بود. در واقع تسخير هند در دوره غزنويان از سال ۳۷۰ هجرى قمرى (۹۹۱ ميلادى) به بعد آغاز مى شود و مخصوصاً در زمان سلطنت سلطان محمود غزنوى (۴۲۱- ۳۶۱ هجرى قمرى) طى ۱۶ بار لشكركشى قسمت هايى از خ...

ادامه مطلب