بایگانی برچسب ها: نمادهای همجنسگرایی

رواج نمادهای همجنسگرایی در تهران در بی خبری مردم+عکس

رواج نمادهای همجنسگرایی در تهران در بی خبری مردم+عکس

رواج نمادهای همجنسگرایی در تهران در بی خبری مردم+عکس    این روزها، در خیابان که قدم میزنید یا به خرید که میروید، رنگین کمان معروفی همه جا در اطراف شما دیده می شود، این رنگین کمان که ظاهری زیبا دارد در واقع نمادی برای بی بند و باری جنسی است . رنگین کمان معروف همجنس گرایی! پیش از توضیحات بیشتر و یا دیدن مستنداتی درباره تبلیغات نرمی که با استفاده از ناآگاهی مردم در حال ترویج است،  نگاهی به تاریخچه همجنس گرایی می اندازیم. همجنسگرایان افرادی...

ادامه مطلب