بایگانی برچسب ها: نمایشگر سه بعدی

جزئیات نمایشگر سه بعدی در نسل بعدی تلفن‌های هوشمند

جزئیات نمایشگر سه بعدی در نسل بعدی تلفن‌های هوشمند

صفحات نمایشگرهای سه بعدی مانند نمایشگرهای عادی از پیکسل تشکیل شده با این تفاوت که تمامی پیکسل های موجود در صفحه، یک نوع تصویر را نمایش نمی دهند. به عبارتی در یک لحظه دو تصویر از نمایشگر پخش می شود. نیمی از پیکسل ها یک تصویر و نیمی دیگر تصویری دیگر را پخش می کنند زیرا یکی از آن تصاویر، فقط برای دیدن با چشم چپ و تصویر دیگر فقط برای دیدن با چشم راست است. تکنولوژی نمایشگرهای سه بعدی، همواره به صورت یک خبر داغ در دنیای فناوری مطرح بود...

ادامه مطلب