بایگانی برچسب ها: نیازکودکان به خواب

نکاتی کلیدی درباره خواب کودکان

نکاتی کلیدی درباره خواب کودکان

نکاتی کلیدی درباره خواب کودکان والدین باید روی خواب کودک دقت کنند، زیرا تعداد ساعتی که کودک می خوابد، روی سلامت وی تأثیرگذار است. نتایج بررسی ها نشان می دهد حتی کمبود یک ساعت خواب روی هوشیاری و عملکرد مغز کودک تأثیر می گذارد و خستگی مفرط را افزایش می دهد. بنابراین، متوجه زمان خوابیدن و مدت زمان خواب کودک خود باشید. زمان خواب نیز، تأثیر زیادی روی خلق و خوی کودک خواهد گذاشت. خوب است بدانید زمان بیداری نوزاد خیلی کوتاه است و به مرور این زمان اف...

ادامه مطلب