بایگانی برچسب ها: هشت تفکر اشتباه دختران قبل از ازدواج

پرداخت وجه درب منزل

shoparak shop

تفکر اشتباه دختران قبل از ازدواج

تفکر اشتباه دختران قبل از ازدواج

تفکر اشتباه دختران قبل از ازدواج انتخاب همسر برای ازدواج یکی از مهم ترین گزینش ها در زندگی هر فرد تلقی می شود. دو انسان با وجود تمام همسانی ها طبیعتا در دو محیط جداگانه تربیت یافته اند و بدیهی است که با اختلافاتی همراه باشند. امانوع و میزان نا هماهنگی ها می تواند اثرات مخربی را در سطوح مختلف بر جای بگذارد. بر حسب این که هر یک دارای چه ضعفی باشند مسیر زندگی را تغییر خواهند داد. خیلی از جوانان مجرد در آستانه ازدواج در تعریف صفت خوب ب...

ادامه مطلب