بایگانی برچسب ها: همسر شکاک

تهدید های زندگی زناشویی همسر کنترل گر+علائم همسر شکاک

تهدید های زندگی زناشویی همسر کنترل گر+علائم همسر شکاک

همسر کنترل گر چیزی است که زندگی زناشویی تان را تهدید می کند. ممکن است همسرتان در زندگیزناشویی به شما محبت های بسیاری داشته باشد ولی مراقب باشید اگر همسرتان یکی از نشانه های زیر را دارد، او یک همسر کنترل گر است. تهدید های زندگی زناشویی همسر کنترل گر+علائم همسر شکاک تهدید های زندگی زناشویی همسر کنترل گر+علائم همسر شکاک همسر کنترل گر چیزی است که زندگی زناشویی تان را تهدید می کند. ممکن است همسرتان در زندگیزناشویی به شما محبت های بسیار...

ادامه مطلب

همسر شکاک / راههای کنار آمدن با همسر شکاک

همسر شکاک / راههای کنار  آمدن با همسر شکاک

  راههای کنار  آمدن با همسر شکاک اتاق را که ترک می کنيد سراغ تلفن همراه تان می رود و وقتی برای یک قرار دوستانه بيرون می روید٬ بارها و بارها با شما تماس می گيرد و اگر کمی بيش از انتظارش بيرون بمانيد٬ پرس وجو هایش را شروع می کند. اگر شما با چنين فردی زندگی می کنيد٬ باید بيشتر از این واکنش های ساده٬ مراقب ارتباط تان باشيد. شمایی که با یک همسر_هميشه_شکاک زیر یک سقف زندگی می کنيد٬ باید آداب زندگی با این آدم ها را بدانيد و با کمی ظرا...

ادامه مطلب