بایگانی برچسب ها: همکاری با سازمان ملل

کمند امیر سلیمانی:افتخار همکاری با سازمان ملل را دارم

کمند امیر سلیمانی:افتخار همکاری با سازمان ملل را دارم

کمند امیر سلیمانی:افتخار همکاری با سازمان ملل را دارم کمند امیر سلیمانی با انتشار عکس زیر در صفحه ی شخصی اش نوشت: “افتخار دارم که با سازمان ملل در زمينه طرح آرمان هاى توسعه پايدار همکارى کنم. به اميد روزى که هر هفده طرح اجرا بشه. در پستهاى بعد اين آرمانها رو ميذارم که آشنا بشيد. ” کمند امیر سلیمانی:افتخار همکاری با سازمان ملل را دارم کمند امیر سلیمانی:افتخار همکاری با سازمان ملل را دارم ...

ادامه مطلب