بایگانی برچسب ها: پارالمپیک ریو 2016

کسب مدال برنز پارالمپیک ۲۰۱۶ رشته یپرتاب نیزه توسط جواد حردانی

کسب مدال برنز پارالمپیک ۲۰۱۶ رشته یپرتاب نیزه توسط جواد حردانی

کسب مدال برنز پارالمپیک ۲۰۱۶ رشته یپرتاب نیزه توسط جواد حردانی   کسب مدال برنز پارالمپیک ۲۰۱۶ رشته یپرتاب نیزه توسط جواد حردانی پنجمین برنز کاروان پارالمپیک ایران 🔸 جواد حردانی ملی پوش پرتاب نیزه ایران در کلاس F۳۸ بازی های پارالمپیک ریو با رکورد ۴۸.۴۶ متر در رده سوم ایستاد و موفق به کسب مدال برنز شد       کسب مدال برنز پارالمپیک ۲۰۱۶ رشته یپرتاب نیزه توسط جواد حردانی ...

ادامه مطلب

کسب مدال طلای پارالمپیک ۲۰۱۶ رشته ی وزنه برداری توسط سیامند رحمان

کسب مدال طلای پارالمپیک ۲۰۱۶ رشته ی وزنه برداری توسط سیامند رحمان

کسب مدال طلای پارالمپیک ۲۰۱۶ رشته ی وزنه برداری توسط سیامند رحمان کسب مدال طلای پارالمپیک ۲۰۱۶ رشته ی وزنه برداری توسط سیامند رحمان   کسب مدال طلای پارالمپیک ۲۰۱۶  و شکستن رکورد پارالمپیک و جهان، توسط سیامند رحمان در رشته ی وزنه برداری دسته ی +۱۰۷   کسب مدال طلای پارالمپیک ۲۰۱۶ رشته ی وزنه برداری توسط سیامند رحمان ...

ادامه مطلب

جدول مدال های پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ تا ۲۴ شهریور ۹۵

جدول مدال های پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ تا ۲۴ شهریور ۹۵

جدول مدال های پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ تا ۲۴ شهریور ۹۵ جدول مدال های پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ تا ۲۴ شهریور ۹۵ جدول توزیع مدال پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ تا این لحظه ایران در مجموع با ۵ طلا و ۶ نقره و ۴ برنز در رتبه پانزدهم قرار گرفت   جدول مدال های پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ تا ۲۴ شهریور ۹۵ ...

ادامه مطلب

کسب دومین مدال طلای پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ ساره جوانمردی در تیراندازی

کسب دومین مدال طلای پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ ساره جوانمردی در تیراندازی

کسب دومین مدال طلای پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ ساره جوانمردی در تیراندازی کسب دومین مدال طلای پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ ساره جوانمردی در تیراندازی ساره جوانمردی دومین مدال طلای خود را در تیراندازی رشته‌ تپانچه خفیف ۵۰ متر در پارالمپیک کسب کرد     کسب دومین مدال طلای پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ ساره جوانمردی در تیراندازی ...

ادامه مطلب

کسب مدال برنز پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ توسط علی صادق زاده

کسب مدال برنز پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ توسط علی صادق زاده

کسب مدال برنز پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ توسط علی صادق زاده علی صادق زاده در رشته‌ی وزنه برداری در دسته‌ی -۱۰۷ کیلوگرم پارالمپیک کشورمان به مدال برنز دست یافت     کسب مدال برنز پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ توسط علی صادق زاده

ادامه مطلب