بایگانی برچسب ها: پاسخ معماهای استیون هاوکینگ

معمای چوب پنبه و لیوان + پاسخ معما

معمای چوب پنبه و لیوان + پاسخ معما

معمای چوب پنبه و لیوان + پاسخ معما چوب پنبه ای را داخل لیوان آب می اندازیم، چوب پنبه غوطه ور می شود واز یک طرف به طرف دیگر می رود. یک راه ساده وجود دارد تا چوب پنبه در وسط لیوان روی سطح آب قرار بگیرد. برای اینکار تنها آب، چوب پنبه و لیوان در اختیار شما قرار دارد. آیا می توانید این چوب پنبه را بدون حرکت در وسط آب نگه دارید؟   . . . . . . . . دلیل اینکه چوب پنبه داخل لیوان غوطه ور است واز یک سمت به سمت دیگر می رود اینست، که آب در ...

ادامه مطلب