بایگانی برچسب ها: پاسخ معمای فرد اعدامی

معمای فرد محکوم به اعدام و جامهای توپ + پاسخ معما

معمای فرد محکوم به اعدام و جامهای توپ + پاسخ معما

معمای فرد محکوم به اعدام و جامهای توپ + پاسخ معما   در دادگاهی ۵۰ درصد اعضای هیئت منصفه رای بر آزادی محکوم و ۵۰ درصد دیگر رای بر اعدام محکوم دادند و چون نتوانستند به توافق برسند، قرار شد به شانس محکوم واگذار کنند. دادستان پیشنهاد داد تا دو عدد جام یک شکل و یک اندازه که هر کدام حاوی ۵۰ عدد توپ یک اندازه باشد را آوردند. ۵۰ عدد از این توپ ها سیاه و ۵۰ عدد دیگر آن ها سفید بود. قرار شد چشم های محکوم را ببندند و توپ ها را در این دو جام...

ادامه مطلب