بایگانی برچسب ها: پرونده دفن کیارستمی

faceshot selfi

ابهامات پرونده فوت کارگردان کشورمان+ اجازه دفن بدون کالبد شکافی

ابهامات پرونده فوت کارگردان کشورمان+ اجازه دفن بدون کالبد شکافی

ابهامات پرونده فوت کارگردان کشورمان+ اجازه دفن بدون کالبد شکافی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است؛ باید مشخص شود چه کسی جواز دفن کیارستمی را بدون کالبدشکافی داده است؟ ابهامات پرونده فوت کارگردان کشورمان+ اجازه دفن بدون کالبد شکافی ابهامات پرونده فوت کارگردان کشورمان+ اجازه دفن بدون کالبد شکافی “علی نوبخت” رییس کمیسیون بهداشت و درمان در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاس...

ادامه مطلب