بایگانی برچسب ها: چرا نباید از گوش‌پاکن استفاده کنیم؟

استفاده از گوش پاک کن/خطرات استفاده از گوش پاک کن/گوش پاک کن و خطرات استفاده ازآن

استفاده از گوش پاک کن/خطرات استفاده از گوش پاک کن/گوش پاک کن و خطرات استفاده ازآن

استفاده از گوش پاک کن/خطرات استفاده از گوش پاک کن/گوش پاک کن و خطرات استفاده ازآن استفاده از گوش پاک کن/خطرات استفاده از گوش پاک کن/گوش پاک کن و خطرات استفاده ازآن برخی افراد هنگامی که از حمام و یا استخر خارج می شوند عادت به خشک کردن گوش هایشان با گوش پاکن دارند ولی نمی دانند که این عادت بد می تواند چقدر دردسرساز باشد .  برخی دیگر با کلید ، چوب کبریت و هر وسلیه خارجی دیگر با گوش خود بازی می کنند که در بسیاری از موارد باعث بروز عف...

ادامه مطلب