بایگانی برچسب ها: چرا پرکاری روده؟

عوامل پرکار شدن روده ها/چه عواملی باعث پر کار شدن روده ها میشوند

عوامل پرکار شدن روده ها/چه عواملی باعث پر کار شدن روده ها میشوند

عوامل پرکار شدن روده ها/چه عواملی باعث پر کار شدن روده ها میشوند عوامل پرکار شدن روده ها/چه عواملی باعث پر کار شدن روده ها میشوند  بیماری های مربوط به روده ها، عملکرد نادرست تیروئید، عوارض جانبی برخی داروها و …  در ادامه بیشتر در خصوص عواملی که روده ها را پرکار می کنند صحبت می کنیم. داروها اکثر داروها باعث حساس و آسیب پذیر شدن فلور روده (باکتری های مفید ساکن روده) می شوند. آنتی بیوتیک ها باعث نابودی فلور طبیعی روده شده و مسیر عبو...

ادامه مطلب