بایگانی برچسب ها: چند کار مهم درافزایش حافظه

چند راه کار فوق العاده برای تقویت حافظه

چند راه کار فوق العاده برای تقویت حافظه

  چند روش فوق العاده برای تقویت حافظه قبل از آزمون مهم بعدی تان، سعی کنید تا چند تا از این تکنیک های معتبر تقویت حافظه را امتحان کنید. این استراتژی هایی که به لحاظ عملی و پژوهشی اثبات شده اند می توانند تا حد زیادی باعث تقویت حافظه شوند، به خاطر آوردن را بهتر و بیشتر کنند، و نیز باعث افزایش حفظ و نگهداری اطلاعات شوند. ۱- کل حواس و توجه تان را معطوف مطلبی کنید که در حال مطالعه آن هستید. ۳- اطلاعاتی که مطالعه می کنید را دسته بندی و مر...

ادامه مطلب