بایگانی برچسب ها: چهره شناسی

راز شخصیت افراد را از روی حرکاتشان بفهمید

راز شخصیت افراد را از روی حرکاتشان بفهمید

راز شخصیت افراد را از روی حرکاتشان بفهمید     با مشاهده برخی رفتارها و اخلاقیات و حرکات جسمی افراد مختلف به راحتی می توانید پی به روحیات آنان ببرید برای میلیون‌ها سال اجداد بشر بر روی پهنای کره خاکی زندگی می‌کردند و از اسرار جالب این هم‌زیستی در این بوده که اوایل زبان واحدی برای تبادل اطلاعات با یکدیگر نداشته‌اند، حال سؤالی که پیش می‌آید این است که این اجداد بشر چگونه منظور هم را به یکدیگر می‌فهماندند؟ جواب سؤال در ایجاد ارتباط با حرک...

ادامه مطلب