بایگانی برچسب ها: چگونه به سوالات کودکان در رابطه با خدا ژاسخ دهیم

پاسخ دادن به سوالات کودکان درباره خدا

پاسخ دادن به سوالات کودکان درباره خدا

پاسخ دادن به سوالات کودکان درباره خدا بیش تر کودکان، با طرح سوال های غیرمنتظره درباره موضوعات مختلفی از جمله خدا، موجب شگفتی بزرگسالان می شوند. مشکل بسیاری از کودکان، این است که والدین شان، انرژی آن ها را صرف همه چیز، از کلاس های هنری و ورزشی گرفته تا رایانه می کنند، اما از درس ایمان غافل اند. آن ها فراموش می کنند که آن چه می گویند و عمل می کنند یا نمی گویند و عمل می کنند، تاثیر ماندگاری بر کودک می گذارد. بهترین راه ارتقای زندگی معن...

ادامه مطلب