بایگانی برچسب ها: چیستان ومعما دشوار

معما +معمای کبریتها+جواب معما

معما +معمای کبریتها+جواب معما

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ بیا کافه  : شانزده چوب کبریت داریم که تشکیل پنج مربع هم اندازه داده اند شما باید با ...

ادامه مطلب