بایگانی برچسب ها: کاریزماتیک باشیم

عادت افراد کاریزماتیک و چگونه کاریزماتیک باشیم

عادت افراد کاریزماتیک و چگونه کاریزماتیک باشیم

حتما شنیده اید آنچه بیش از قشنگی ظاهری می تواند در محبوبیت افراد نقش داشته باشد، جذابیت شخصیتی آنهاست. اینکه بتوانید فرد جذابی باشید، فرهمندی، گیرایی و یا حتما شنیده اید آنچه بیش از قشنگی ظاهری می تواند در محبوبیت افراد نقش داشته باشد، جذابیت شخصیتی آنهاست. اینکه بتوانید فرد جذابی باشید، فرهمندی، گیرایی و یا کاریزمای شخصیتی داشته باشید می تواند از شما فرد بسیار دوست داشتنی و محبوبی بسازد و در بعضی موارد باعث به وجود آوردن ...

ادامه مطلب

معنی به ضرس قاطع، ان قلت آوردن و شانتاژ

معنی به ضرس قاطع، ان قلت آوردن و شانتاژ

*** به ضرس قاطع *** معنی: از روی یقین مثال: *** به ضرس قاطع عرض میکنم که…*** مفهوم: به آنچه می خواهم بگویم اطمینان کامل دارم و با قاطعیت از آن دفاع می کنم. از کانال کاریزم فارسی ????? https://telegram.me/joinchat/C0sqlD5cQPmF3h4Zf_IDPA   *** إن قُلت آوردن *** معنی: بهانه آوردن، ایراد وارد کردن. مثال: *** لطفاً انقلت نیار *** مفهوم: دنبال بهانه نباش و به حرف هایم ایراد نگیر. از کانال کاریزم فارسی ????? https://telegram.me/jo...

ادامه مطلب