بایگانی برچسب ها: کاریزماتیک خمینی

معنی به ضرس قاطع، ان قلت آوردن و شانتاژ

معنی به ضرس قاطع، ان قلت آوردن و شانتاژ

*** به ضرس قاطع *** معنی: از روی یقین مثال: *** به ضرس قاطع عرض میکنم که…*** مفهوم: به آنچه می خواهم بگویم اطمینان کامل دارم و با قاطعیت از آن دفاع می کنم. از کانال کاریزم فارسی ????? https://telegram.me/joinchat/C0sqlD5cQPmF3h4Zf_IDPA   *** إن قُلت آوردن *** معنی: بهانه آوردن، ایراد وارد کردن. مثال: *** لطفاً انقلت نیار *** مفهوم: دنبال بهانه نباش و به حرف هایم ایراد نگیر. از کانال کاریزم فارسی ????? https://telegram.me/jo...

ادامه مطلب