بایگانی برچسب ها: کاریزم فارسی

معنی به ضرس قاطع، ان قلت آوردن و شانتاژ

معنی به ضرس قاطع، ان قلت آوردن و شانتاژ

*** به ضرس قاطع *** معنی: از روی یقین مثال: *** به ضرس قاطع عرض میکنم که…*** مفهوم: به آنچه می خواهم بگویم اطمینان کامل دارم و با قاطعیت از آن دفاع می کنم. از کانال کاریزم فارسی ????? https://telegram.me/joinchat/C0sqlD5cQPmF3h4Zf_IDPA   *** إن قُلت آوردن *** معنی: بهانه آوردن، ایراد وارد کردن. مثال: *** لطفاً انقلت نیار *** مفهوم: دنبال بهانه نباش و به حرف هایم ایراد نگیر. از کانال کاریزم فارسی ????? https://telegram.me/jo...

ادامه مطلب

معنی کاریزم، کلیشه، کج دار و مریز و دهک

معنی کاریزم، کلیشه، کج دار و مریز و دهک

با پیوستن به کانال کاریزم فارسی، دایره واژگان خود را افزایش دهید، تلفظ صحیح آن ها را بیاموزید و یک سخنران کاریزماتیک شوید. هر ۴۸ ساعت، یک واژه جدید: نمونه ای از پست های این کانال: *** کاریزم، charism *** معنی: گیرایی، جذبه روحانی. مثال: *** اون یه سخنران کاریزماتیکه *** *** اون کاریزمای فوق العاده ای داره *** مفهوم: افراد کاریزماتیک دارای رفتار، صفات و مهارت هایی هستند که باعث می شود دیگران آن ها را مهم و خاص ببیند و جذبشان شوند. *** ...

ادامه مطلب