بایگانی برچسب ها: کثیف ترین زن جهان

این زن آمریکایی کثیف ترین زن جهان است + عکس

این زن آمریکایی کثیف ترین زن جهان است + عکس

این زن کثیف امریکایی در میان زباله ها و آشغالهایی که تمام خانه اش را پر کرده است زندگی میکند؛ این زن ۵۶ ساله میشل نام دارد و درخانه سه خوابه اش در نزدیکی واشنگتن زندگی میکند. این زن آمریکایی کثیف ترین زن جهان است + عکس در تمام اتاق ها و فضای خانه ارتفاع زباله ها تا کمر او میرسد و او به سختی از روی این زباله ها عبور میکند و کار این زن کثیف بسیار زشت و زننده است.. زنی که ۳۰ سال خانه اش را تمیز نکرد. این زن آمریکایی کثیف ترین زن جهان ا...

ادامه مطلب