بایگانی برچسب ها: کردنوری

عضو سابق هیات مدیره استقلال گفت: تصمیم قطعی ام را گرفته ام و دیگر در آکادمی حضور نخواهم داشت.

عضو سابق هیات مدیره استقلال گفت: تصمیم قطعی ام را گرفته ام و دیگر در آکادمی حضور نخواهم داشت.

عضو سابق هیات مدیره استقلال گفت: تصمیم قطعی ام را گرفته ام و دیگر در آکادمی حضور نخواهم داشت.   عباس کردنوری درباره تغییرات به وجود آمده در هیات مدیره استقلال اظهار داشت:به هر حال این تغییرات نظر وزیر ورزش و جوانان بود، انتخاب های جدیدی صورت گرفت و نفرات جدیدی به هیات مدیره استقلال آمدند.برای استقلال آرزوی موفقیت دارم. وی افزود:در صورت حضور در هیات مدیره استقلال حضور داشتم می توانستم کمک بیشتری به آکادمی استقلال داشته باشم اما د...

ادامه مطلب