بایگانی برچسب ها: کسب مدال طلای وزنه برداری پارالمپیک

کسب مدال طلای پارالمپیک ۲۰۱۶ رشته ی وزنه برداری توسط سیامند رحمان

کسب مدال طلای پارالمپیک ۲۰۱۶ رشته ی وزنه برداری توسط سیامند رحمان

کسب مدال طلای پارالمپیک ۲۰۱۶ رشته ی وزنه برداری توسط سیامند رحمان کسب مدال طلای پارالمپیک ۲۰۱۶ رشته ی وزنه برداری توسط سیامند رحمان   کسب مدال طلای پارالمپیک ۲۰۱۶  و شکستن رکورد پارالمپیک و جهان، توسط سیامند رحمان در رشته ی وزنه برداری دسته ی +۱۰۷   کسب مدال طلای پارالمپیک ۲۰۱۶ رشته ی وزنه برداری توسط سیامند رحمان ...

ادامه مطلب