بایگانی برچسب ها: کشورهای پیشرفته

کشورهای پیشگام در فناوری + پیشرفته ترین کشورهای جهان

کشورهای پیشگام در فناوری + پیشرفته ترین کشورهای جهان

از میان بیش از ۲۰۰ کشور دنیا، تنها از ۶۹ کشور اطلاعاتی در دسترس بود. این اطلاعات از منابع مختلفی چون صندوق بین‌المللی پول،‌ بانک جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه،‌ سازمان جهانی مالکیت معنوی، یونسکو و… جمع‌آوری شده است. کشورهای پیشگام در فناوری + پیشرفته ترین کشورهای جهان وبسایت بلومبرگ فهرستی از کشورهای پیشرو در فناوری در سال ۲۰۱۶ را با در نظر گرفتن هفت شاخص و مولفه منتشر کرده است. این فهرست که نشان‌دهنده ظرفیت نوآوری و امتیاز ا...

ادامه مطلب