بایگانی برچسب ها: گرم ترین و سردترین نقاط

آب و هوا در ۲۴ ساعت گذشته در ۷ شهریور ۹۵+ خنک ترین و گرم ترین شهر ایران

آب و هوا در ۲۴ ساعت گذشته در ۷ شهریور ۹۵+ خنک ترین و گرم ترین شهر ایران

آب و هوا در ۲۴ ساعت گذشته در ۷ شهریور ۹۵+ خنک ترین و گرم ترین شهر ایران   آب و هوا در ۲۴ ساعت گذشته در ۷ شهریور ۹۵+ خنک ترین و گرم ترین شهر ایران خنک ترین و گرمترین ها در ۲۴ ساعت گذشته 🔸گرمترین روز: اهواز ۴۸/۴ 🔸خنک ترین روز: اردبیل ۳۰/۷ 🔹گرمترین شب: اهواز، بوشهر ۲۹/۴ 🔹خنک ترین شب: شهر کرد ۸/۴     آب و هوا در ۲۴ ساعت گذشته در ۷ شهریور ۹۵+ خنک ترین و گرم ترین شهر ایران ...

ادامه مطلب