بایگانی برچسب ها: یادی از مریلین مونرو زیبا و ستاره همیشگی هالیوود

ستاره همیشگی هالیوود/ مریلین مونرو زیبا

ستاره همیشگی هالیوود/ مریلین مونرو زیبا

یادی از مریلین مونرو زیبا و ستاره همیشگی هالیوود مریلین مونرو را همگی می شناسیم.با چهره زیبا و بازی جذابش نام خود را در تاریخ هالیوود ماندگار کرد و هنوز هم از وی یاد می شود. ما هم با این مطلب یادی از این بازیگر و مدل نامدار می کنیم. شاید برای بعضی ها مریلین مونرو، خاطره کمرنگی از گذشته هالیوود، تابلویی از اندی وارهول، یا پیشرو هنرمندانی مانند مدونا یا گوئن استفانی باشد، ولی برای بسیاری از ما، مریلین یک ستاره بی بدیل بود. این زیباروی جذا...

ادامه مطلب