بایگانی برچسب ها: یعنی

معنی شش و بش، لولو سر خرمن و دست کسی را در حنا گذاشتن

معنی شش و بش، لولو سر خرمن و دست کسی را در حنا گذاشتن

*** دست کسی را در حنا گذاشتن *** مفهوم: کسی را در وسط کاری رها کردن، کسی را در شرايطي قرار بدهند که هيچ کاري از دستش برنيايد. مثال: *** سال گذشته بازیکنانی که وسط فصل رفتند، دست ما در حنا گذاشتند *** با دانستن معنا و تلفظ کلمات پرکاربرد، روان تر صحبت کنید ?کانال کاریزم فارسی ? کانال کاریزم فارسی   *** شش و بش یا شش و پنج *** مفهوم: معرض تلف، شرایطی که سخت، مشغول و گرفتار کاری باشند، سرگردانی. مثال اول: *** تو شیش و بش هستم که چه کنم....

ادامه مطلب