بایگانی برچسب ها: آیه ای از قزآن

Eli gasht

سخنی از امام علی(ع) در مورد آیه ای از قرآن که همه طب را در خود جا داده است

سخنی از امام علی(ع) در مورد آیه ای از قرآن که همه طب را در خود جا داده است

سخنی از امام علی(ع) در مورد آیه ای از قرآن که همه طب را در خود جا داده استامام علی(ع) فرمود: همانا در قرآن آیه اى هست که همه طب را یکجا در خود گرد آورده است.سخنی از امام علی(ع) در مورد آیه ای از قرآن که همه طب را در خود جا داده استسخنی از امام علی(ع) در مورد آیه ای از قرآن که همه طب را در خود جا داده استبه گزارش حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حضرت امیرالمؤمنین، امام على(ع) در...

ادامه مطلب