بایگانی برچسب ها: اهدای عضو

Eli gasht

با اهدای اعضاء سرباز نیشابوری، جان ۱۲ نفر نجات پیدا کرد

با اهدای اعضاء سرباز نیشابوری، جان ۱۲ نفر نجات پیدا کرد

با اهدای اعضاء سرباز نیشابوری، جان ۱۲ نفر نجات پیدا کرداعضا بدن سرباز وظیفه محمدحصاری به افراد نیازمند اهدا شد.با اهدای اعضاء سرباز نیشابوری، جان ۱۲ نفر نجات پیدا کردبا اهدای اعضاء سرباز نیشابوری، جان ۱۲ نفر نجات پیدا کردبه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران؛ سرباز وظیفه محمد حصاری ۲۰ ساله در تاریخ ۲۸ تیرماه سال جاری بر اثر تصادف در یگان خدمتی خود در بخش نشتارود شهرستان تنکابن مص...

ادامه مطلب