بایگانی برچسب ها: بازیکنان فوتبال ایران

Eli gasht

رفع حرف و حدیث ها در مورد مبلغ های واقعی قراردادهای بازیکنان فوتبال ایرانی

رفع حرف و حدیث ها در مورد مبلغ های واقعی قراردادهای بازیکنان فوتبال ایرانی

رفع حرف و حدیث ها در مورد مبلغ های واقعی قراردادهای بازیکنان فوتبال ایرانیاز زمانی که فهرست قراردادهای بازیکنان و مربیان لیگ برتر توسط سازمان لیگ منتشر شد ابهامات و حرف و حدیث های زیادی درخصوص صحت مبالغ آن مطرح شده است.رفع حرف و حدیث ها در مورد مبلغ های واقعی قراردادهای بازیکنان فوتبال ایرانیرفع حرف و حدیث ها در مورد مبلغ های واقعی قراردادهای بازیکنان فوتبال ایرانیبه گزارش گروه...

ادامه مطلب